Családi ügyek oldal

Életünk során számos kérdésre keressük a választ. A jelen témakörben gondolkodva felmerül többek között az, hogy mit is jelent a család, mi a család alapja, élettársi vagy házastársi kapcsolatot válasszon, miként szabályozza a jog a szülő-gyermek kapcsolatát, milyen vagyoni viszonyok vannak (élettársak és házastársak esetén) és ezeknek a vagyoni kérdéseknek a rendezésére mi található a jogi szabályozásban. Az aktuális kérdéseire választ kaphat részben a Blogomban található írások által, személyes helyzetét illetően pedig jogi tanácsadás (konzultáció) keretében.
Szolgáltatások         Könyvajánló

Szerződések a családi ügyek körében

Számos szerződésre van igény a családi élet során, ezek közül néhányról már írtam a jelen oldalon. Olvashat a vagyonjogi szerződésről, a gyermekkel való kapcsolattartásról, a házastársak egymás közti ügyleteiről és az élettársak vagyonjogi szerződéséről. 

Hasznos tartalmak a Családi ügyek blogomon

A Blog az ingatlanok vásárlása, hasznosítása témájában, a szülő- gyermek viszonnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekben, a vagyoni viszonyokban (közös kassza, külön kassza) és a család körüli kérdések témában tartalmaz hasznos és közérthető cikkeket. A Blog 2018. év végén új témakörrel bővült, a tartalom időről időre frissül, ezért érdemes visszalátogatni.

A vagyonjogi szerződésről

Sokan aggódnak azon, hogy a kemény munkával megszerzett vagyonuknak mi is lesz a sorsa a jövőben, az vajon az élettársával, házastársával közösnek számít-e, vagy saját külön vagyonnak. Számos gondot előz meg, ha a vagyoni kérdéseket a jogszabályok alapján ügyvédi közreműködéssel szerződésbe foglalják. Ebben a vagyonjogi szerződésben a házastársak, élettársak megállapodhatnak abban, hogy a vagyoni kérdéseikben a közszerzeményi rendszert vagy a vagyonelkülönítési rendszert alkalmazzák, de a Ptk. diszpozitív (= bizonyos szabályoktól való eltérést megengedő) voltából és a szerződéses szabadságból eredően kiköthetnek vegyes rendszert is vagy egyéb, a Ptk.-ban nem nevesített rendszert is. Lehetőség van ebben a körben arra is, hogy a felek a vagyon meghatározott részét konkrét célra rendeljék, így például a szülők a közös gyermek számára életkezdéshez vagyont különítsenek el. Az élettársak, házastársak a közösen lakott és használt lakás tekintetében a lakáshasználatot is rendezhetik.
A vagyonjogi szerződés előnyei között utalok arra, hogy: 1./ kiszámíthatóságot és biztonságot ad a benne meghatározott kérdések rendezését illetően a felek közös akarata szerint; 2./ a felek maguk alakíthatják a jövőbeli kérdéseket és egy esetleges jogvita esetén nem kívülálló harmadik személy (bíróság) hoz döntést; 3./ a felek bármikor közösen módosíthatják a szerződésüket a közösen meghatározott szempontjaik, igényeik és kompromisszumaik mentén.

Szerződés a gyermekkel való kapcsolattartásról

Minden szülő ragaszkodik a gyermekéhez, ezért a szülők különválása esetén traumát okozhat, hogy a különélő szülővé váló fél már nem minden nap lesz a gyermek mellett. A megváltozott helyzetet érdemes szerződéssel rendezni, mert ez ad egy tervezhető, élhető rendszert mind a szülők, mind a gyermek számára.
A kapcsolattartást szabályozó szerződésben a gyermekkel töltött időt a család egyedi igényeihez, a megszokott rutinhoz igazodva lehet és érdemes szabályozni. A szülők megállapodása biztonság érzetet ad a gyermeknek, hiszen ekkor azt érzi és azt látja, hogy a szülei különválása mellett, illetve ellenére a szülei őt továbbra is szeretik és ebből kifolyólag Őérte szülőkként továbbra is együttműködnek, továbbra is számíthat mindkét szülőjére.
A szerződés előnyei: a szülők maguk döntenek a gyermekkel való időtöltés rendszerességéről, hosszáról, hogy mikor melyik szülővel legyen a gyermek, ezáltal tervezhető időbeosztás, rendszer nyerhető.

Házastársak egymás közti ügyleteiről

A házasság megkötésével - ha a felek vagyonjogi szerződést nem kötöttek - törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn a felek között, ami azt jelenti, hogy a házastársak közös vagyonába tartozik minden olyan vagyontárgy, amiket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek, kivéve az, ami a különvagyonukat képezi. A hosszú és tartós házasság alatt az élet hozhat olyan helyzeteket, hogy a házastársak egymás között adásvételi - , csere -, ajándékozási- vagy kölcsön szerződést kötnek, adott esetben tartozáselismerésről nyilatkoznak. Ezek csak a megfelelő okiratba foglaltan lesznek érvényesek és érvényesíthetőek. A szerződés ki fog hatni a házastársak közösvagyonára, különvagyonára, ezért érdemes a különböző vagyonelemek jogi jellegét nevesíteni. A jogalkotó a házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, valamint a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzésre illetékmentességet biztosít. (A bejegyzés idején alkalmazandó {2019.07.27 - 2019.12.31. között hatályos} illetéktörvény rendelkezése szerint.)
A házastársak egymás közötti ügyletének előnyei többek között: illetékmentes, egyebekben ügylettől függ, például a közös ingatlant a saját lakhatásuk biztosítására -a gyermekek öröklésére is figyelemmel- rendezhetik úgy, hogy mindketten felesben tulajdonosok és a házastárs tulajdoni hányadára holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak.

Az élettársak vagyonjogi szerződéséről

"Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér." [Ptk. 6:514. § (1) - (2) bek.] 
Az élettársak között fennálló törvényes vagyonjogi rendszer szerint az élettársak önálló vagyonszerzők, emellett életközösségük alatt vagyonszaporulat keletkezik. Az élettársak a vagyoni viszonyaikat a házastársakra vonatkozó szabályok szerint rendezhetik.
Az élettársi vagyonjogi szerződés előnyei például: kiszámíthatóságot ad a vagyonnal való gazdálkodás során a felek közös akarata, egyezsége szerint az élettársi kapcsolat idejére és ha esetleg a vagyonszaporulat megosztására kerülne sor, akkor ez egy rövid és költségtakarékos folyamat lesz.

Ízelítő a Családi Ügyek Blog oldalról

A Blog az ingatlanok vásárlása, hasznosítása témájában, a szülő- gyermek viszonnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekben, a vagyoni viszonyokban (közös kassza, külön kassza) és a család körüli kérdések témában tartalmaz hasznos és közérthető cikkeket. A Blog 2018. év végén új témakörrel bővült, a tartalom időről időre frissül, ezért érdemes visszalátogatni.

Családi ügyekben irodám az alábbiak szerint áll rendelkezésre

 1. Szűk családi kör csomag - ez egy 3 alkalomból álló tanácsadás sorozat, aminek tartalma:
  - Hogyan járjunk el szülőként az egymás közti viszonyunkban?
  - Hogyan járjunk el a gyermek körüli kérdésekben?
  - Miket vegyünk figyelembe a vagyoni kérdésekben?
 2. Útkereső csomag - azok számára, akik élettársuktól, házastársuktól való elválásban gondolkodnak vagy már erre az elhatározásra jutottak
  - a különválás jogi kérdéseinek meghatározása, körüljárása
  - a különválás jogi megoldási lehetőségei
 3. Családok személyi vonatkozású ügyeiben az alábbi témákban állok rendelkezésre: 
  kiskorú gyermek jogai és kötelességei, képviselete (szülő, gyám, nevelőszülő)
  - cselekvőképesség (teljes vagy korlátozott)
  - élettársi kapcsolat
  - házastársi kapcsolat
  - ki a család és kik a közeli hozzátartozók
  - élettársak különválása (peren kívüli megoldással, peres úton)
  - házastársak különválása (peren kívüli megoldással, peres úton)
 4. A családok vagyoni vonatkozású ügyeiben az alábbi témákban állok rendelkezésre:
  - vagyonjogi szerződés
  - házastársi közös vagyon, külön vagyon
  - pénzkölcsön nyújtása, pénzkölcsön tartozás
  - ingatlan ügyletek: adásvételi szerződés, csere szerződés, ajándékozási  szerződés, közös tulajdon létrehozása, közös tulajdon megszüntetése, haszonélvezeti jog fenntartása, alapítása, ajándékozása, bérleti szerződés szerkesztése, érvényesítése
  - végrendelet
  - tartási szerződés
 5. Egyéb témák:
  - Házassági bontóper
  - gyermek feletti szülői felügyeleti joggyakorlás, kapcsolattartási kérdések, gyermektartás (gyermektartásdíj igény; a tartásdíj leszállítása; a tartásdíj emelése)
  - Gyámhatóság előtti képviselet (szülői felügyeleti jog körébe eső kérdésekben, ideiglenes hatályú elhelyezésnél, kiskorú gyermek védelembe vétele ügyében)
  - Vállalkozási szerződés szerkesztése, érvényesítése
  - Követelés érvényesítése
  - Polgári peres képviselet
  - Polgári nemperes képviselet
  - Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás
  - Peren kívüli képviselet
  - Végrehajtás
 6. ​ Nem találja a listában? Érdeklődjön nálam!
 7. Olvasson hasznos írásokat a www.csaladiugyek.hu/blog.html Blog oldalamon!

Könyvajánló

Az alábbi könyvek otthon, a harmonikusabb családi élethez - megfelelő értelmezéssel és alkalmazással - jól hasznosíthatóak. Kellemes és hasznos olvasást kívánok!

Adele Faber - Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje - Gyakorlati tanácsok a sikeres szülő-gyerek kapcsolathoz

Eline Snel: Ülj figyelmesen, mint egy béka - Mindfulness-gyakorlatok gyerekeknek és szüleiknek CD-melléklettel

Gerlinde Ortner: Gyógyító mesék avagy hogyan segítsen a szülő a gyermeknek a félelem és agresszió leküzdésében

Gerlinde Ortner: Új gyógyító mesék avagy hogyan segítsen a szülő a gyermeknek a konfliktusok, a félelem és a bizonytalanság leküzdésében

John Gottman és Joan DeClaire: GYEREKEK ÉRZELMI INTELLIGENCIÁJA , Nevelés szívvel-lélekkel

John M. Gottman - Nan Silver: A jól működő házasság 7 alapelve - Gyakorlati útmutató az USA első számú párkapcsolati szakértőtől

Kevin Leman:
Péntekre boldog család
Péntekre új én
Péntekre új tinédzser
Péntekre új férj
Segítség, akaratos a gyerekem!
Gyereknevelés egyedülálló módon (Egyszülős családban is boldogan)

Kovásznai Kató: Játszik a gyerek

Lindsay C. Gibson: Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei - Hogyan gyógyíthatjuk meg az elérhetetlen, elutasító vagy én-központú szülők okozta lelki sebeinket?

Nigel Latta: Szeress szívvel, nevelj ésszel!

Simone Cave – Dr. Caroline Fertleman: Az okos baba

A jelen honlapra minden jog fenntartva (c) Szekeresné Dr. Zsák Krisztina

HTML Website Generator
Ez a honlap sütiket használ, hogy Önnek a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Olvassa el süti tájékoztatómat itt: https://drzsak.hu/sutitajekoztato.html