Társasházak oldal

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van, vagy alakítható ki. Társasház azonban létrejöhet közös tulajdon megszüntetése révén is.
A társasház közös képviselője -a feladata ellátásához- kell ismerje a Társasház Alapító Okiratát, SZMSZ-ét és Házirendjét.
A társasház tulajdonosainak közössége a tulajdonosi jogait a közgyűlésen gyakorolhatja, azonban a közgyűlésen meghozott határozatokban foglalt kötelezettségeit is teljesíteni kell.
A tulajdonostársak a közgyűlésen az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségének igenlő szavazatával dönthet arról, hogy a közös tulajdonban álló épületrészeket, helyiségeket és területeket zárt kamerarendszer útján megfigyeli, ahhoz kamerarendszert létesít és üzemeltet. Ebben az esetben a szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított – adatkezelési szabályokat.

 1. Irodám az alábbi területeken nyújt megoldást:
 2. a társasház közösség együttélésének szabályozásához (SZMSZ, Házirend) tanácsadás, szempontok nyújtása, igény esetén okirat szerkesztése
 3. jogi állásfoglalás készítése konkrét tárgyban, konkrét kérdések mentén
 4. közös költség tartozás behajtása, érvényesítése (peren kívül, jogi úton, jelzálog bejegyzés)
 5. társasházi közgyűlési meghívó, jegyzőkönyv, határozatok könyvének vezetéséhez tanácsadás, okiratok szerkesztése, okiratok ellenőrzése
 6. társasházi alapító okirat szerkesztése, módosítása 
 7. társasházi alapító okiratok törvényi szabályozással összevetése és igény esetén módosítása 
 8. közös tulajdonban álló helyiség hasznosítása (bérleti szerződés szerkesztése), értékesítése 
 9. peres képviselet 
 10. peren kívüli egyeztetés, képviselet 
 11. végrehajtás 
 12. Nem találja a listában? Egyeztessen velem!
A jelen honlapra minden jog fenntartva (c) Szekeresné Dr. Zsák Krisztina

HTML Code Generator
Ez a honlap sütiket használ, hogy Önnek a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Olvassa el süti tájékoztatómat itt: https://drzsak.hu/sutitajekoztato.html