Az Irodavezető ügyvéd

Szakmai tapasztalatok

Röviden:
16 év peres tapasztalat családjogi perekben, szerződésekkel kapcsolatos és egyéb igényekkel kapcsolatos nemperes és peres eljárásokban
16 év szerződéskötési tapasztalat polgári jogi ügyekben (pl.: ingatlan ügyletek, céges ügyek)
2 év szerződéskötési tapasztalat hivatallal való szerződésben


Részletesebben:
Két egyetemi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkezik. (Jogász egyetemi diploma és Orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma) Angol és orosz nyelven beszél.

Jogászi hivatást és karriert keresve először egy hivatalban dolgozott, de hamar felismerte, hogy ennél szélesebb jogterületet átfogó, kreatívabb munkakört kíván ellátni.
Az ügyvédi hivatás mellett 2008. tavaszán döntött, ekkor állt munkába egy fővárosi ügyvédi irodánál. Itt bizonyosodott meg arról, hogy ez a neki való pálya és egyre inkább megszerette. 2009. évben már felmerült az igénye egy saját iroda nyitására, amely igénye az évek előrehaladtával csak erősödött. Kitartó és kemény munkája eredményeként 2013. tavaszán saját irodát nyitott. Egyéni ügyvédként nyújt az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglaltak és a Kamarai szabályzatok szerint jogi-ügyvédi szolgáltatást.

Az Irodavezető ügyvédnek több publikációja jelent meg üzletviteli témában a Magyar Üzleti Világ Magazinban és jogi témában orosz nyelven a В мире права "V mire prava" (=Jogok a világban) c. szaklapban.

Mivel is foglalkozik 2008. tavasza óta?
Első munkái között a társaságok létesítő okiratának módosítása szerepelt, hiszen akkoriban tértünk át a TEÁOR 2003-ról a TEÁOR 2008-ra. A szerződés módosításokat épp abban az évben július 1-től már elektronikus úton kellett az illetékes Cégbíróság felé benyújtani. A társasági jogban azóta történt jó néhány módosítás, például szigorodtak és bővültek a vezető tisztségviselővel szembeni kizárási okok, a hatályos szabályok rendelkezéseit átbeszélheti vele például társaság alapítása, társasági szerződés módosítása, törzstőke emelése, törzstőke csökkentése avagy két társaság egyesülése tárgyában adott megbízás keretein belül.
Bíróság előtti polgári peres jogi képviseletet elsők között apasági- és származási perekben, gyermektartás iránti igény érvényesítése során, házassági bontóperben, szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben látott el. Később számos más peres eljárásban is eljárt jogi képviselőként, így például végrehajtási igényperben, közös tulajdon megszüntetése iránti peres eljárásban, elbirtoklás megállapítása iránti perben, kártérítés iránti perben, különféle szerződésekből eredő igények érvényesítése során.
Fentiek mellett szerződéseket, keresetleveleket, más beadványokat szerkeszt, jogi tanácsadást nyújt, eljár hagyatéki eljárásban, társasházak képviseletében, fuvarozás és szállítmányozás tárgyában tett szert tapasztalatra, társaságok és társasházak, magánszemélyek követeléseinek behajtását segíti nemperes és peres eljárásban egyaránt, biztosítási jogvita rendezésében, lízing szerződésből eredő követelés érvényesítésében, esetenként más jogterületen is nyújt jogi segítséget (pl. közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban).

Az egyes honlap aloldalakon megjelölt témákban van kiemelt gyakorlati tapasztalata.

Önképzés és kötelező továbbképzés


Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény alapján az ügyvéd a szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. Ennek a jogszabályi követelménynek, amely ügyféli elvárás is, az irodavezető ügyvéd az alábbiak szerint tesz eleget:

Szakmai folyóiratokat (előfizetése alapján) és szakkönyveket is olvas az egyéb szakmai anyagok mellett.

Szakmai konferenciákra jár, így például:
> 2012. évben szakmai előadás a szerződések érvénytelenségével, megtámadhatóságával kapcsolatban egy gyakorló bíró előadásában, majd az akkori közbeszerzési szabályok alkalmazhatóságáról szóló előadás a Közbeszerzési Tanácsban dolgozó szakembertől (Complex szervezésében)

> 2014. évben új Ptk. konferencia – két napos –

> 2016. évben a Kereskedők Online Hétvégéje előadásai (ez az üzletviteli kérdésekhez volt hasznos)

> 2017. évben a Szülői elidegenítéssel kapcsolatos előadás (PAS konferencia)

> 2018. évben:
~ Mindennapi családjog – egy napos – konferencia
~ Család és családtagok – Jogági tükröződések c. – egy napos – konferencia (ELTE szervezésében)
~ a Kamara szervezésében az új Pp. gyakorlati tapasztalatairól szóló szakmai előadás, gyakorló másodfokú bíró előadásában
~ IDEA program – két napos – konferencia a gyermeki jogokkal és a családjoggal összefüggésben

> 2019. évben:
A családjog anyagi jogi és perjogi változásaival foglalkozó konferencia
Az üzleti szerződésekkel foglalkozó konferencia


Képzések:

Ügyvédi ellenjegyzés

Azonosítás és ügyfélátvilágítás

2020-tól: A Kamara által előírt kötelező képzéseket folyamatosan teljesíti.

A képzések között elvégezte például az Ingatlanjog aktualitásai 2020. című stúdiumot.

2021. év: 
~ Hatékony jogi eszközök pénzkövetelések behajtásához, biztosításához
~ Az új Pp. újításai és (kialakuló) gyakorlata
~ Különleges eljárások bírói gyakorlata

2022. év:
~ Házassági vagyonjog
~  A Polgári Törvénykönyv 2021. évi módosítása
~ Adásvételi szerződések készítésével kapcsolatos képzés 

2023. év:
~ A személyiség szerepe az ügyvédi munkában
~ Az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás és a kapcsolódó új jogi szabályozás - bevezető
~ Az új ingatlan-nyilvántartás szabályozási háttere I. 
~ A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
~ Végrendeletekkel kapcsolatos képzés

2024. év:  folyamatban
~  A bérbeadásból származó gyakorlati problémák és megoldásuk bírói szemmel

Eredmények

A Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi hivatásra vonatkozó szabályzatai szerint is az ügyvéd köteles biztosítani az ügyvédi titoktartási kötelezettség megtartását, ezért az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél a honlapon nem nevezhető meg, konkrét projektekre vonatkozó információk nem közölhetők. Az ügyvédi titoktartási kötelezettségre vonatkozó törvényi és kamarai (szakmai) szabályok tiltják az ügyvédi megbízás keretében végzett munka természetének és mennyiségének közlését is. Az ügyvédi honlapon nem lehet vendégkönyvet fenntartani és a honlap látogatottságát jelző számlálót sem.


A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina

AI Website Software
Ez a honlap sütiket használ, hogy Önnek a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Olvassa el süti tájékoztatómat itt: https://drzsak.hu/sutitajekoztato.html